LEES DEZE SERVICEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF PRODUCTEN TE BESTELLEN VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN ALLE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Deze Servicevoorwaardenovereenkomst (de "Overeenkomst") is van toepassing op uw gebruik van deze website, www.avantgardeparis.in, het aanbod van producten van Avant-Garde Paris voor aankoop op deze website, of uw aankoop van producten die beschikbaar zijn op deze website. Deze Overeenkomst omvat, en is door middel van deze verwijzing, het beleid en de richtlijnen waarnaar hieronder wordt verwezen. [Avant-Garde Paris] behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of te herzien door eventuele wijzigingen of een herziene Overeenkomst op deze Website te plaatsen. [Avant-Garde Paris] zal u waarschuwen dat er wijzigingen of herzieningen zijn aangebracht door bovenaan deze Overeenkomst de datum aan te geven waarop deze voor het laatst is herzien. De gewijzigde of herziene Overeenkomst is onmiddellijk van kracht nadat deze op deze Website is geplaatst. Uw gebruik van de Website na het plaatsen van dergelijke wijzigingen of van een herziene Overeenkomst houdt in dat u dergelijke wijzigingen of herzieningen aanvaardt. [Avant-Garde Paris] moedigt u aan om deze Overeenkomst telkens opnieuw te bekijken wanneer u de Website bezoekt, om er zeker van te zijn dat u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website begrijpt. Deze Overeenkomst verandert op geen enkele wijze de voorwaarden van enige andere schriftelijke overeenkomst die u mogelijk heeft met [Avant-Garde Paris] voor andere producten of diensten. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst (inclusief eventuele beleidsregels of richtlijnen waarnaar wordt verwezen), beëindig dan onmiddellijk uw gebruik van de Website. Als u deze Overeenkomst wilt afdrukken, klikt u op de knop Afdrukken op de werkbalk van uw browser.

  1. PRODUCTEN

Aanbiedingsvoorwaarden. Deze Website biedt bepaalde producten te koop aan (de "Producten"). Door via deze website een bestelling voor Producten te plaatsen, gaat u akkoord met de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst.

Klantverzoek: Tenzij u onze externe callcentervertegenwoordigers of directe verkoopvertegenwoordigers van [Avant-Garde Paris] , terwijl zij u bellen, op de hoogte stelt van uw wens om u af te melden voor verdere directe bedrijfscommunicatie en -verzoeken, gaat u ermee akkoord verdere e-mails en verzoeken te blijven ontvangen. oproepverzoeken [Avant-Garde Paris] en de aangewezen interne of externe belteam(s).  

Opt-outprocedure: We bieden drie eenvoudige manieren om u af te melden voor toekomstige verzoeken. 1. U kunt de opt-out-link gebruiken die u vindt in elk e-mailverzoek dat u ontvangt. 2. U kunt er ook voor kiezen om u af te melden door uw e-mailadres te sturen naar: [opt-out-e-mail].

  1. U kunt een schriftelijk verwijderingsverzoek sturen naar: 17-Felix Kanitz St., 1st Floor, Apt. 2, district Primorski, Varna-9002, Bulgarije

Eigendomsrechten. [Avant-Garde Paris] heeft eigendomsrechten en handelsgeheimen op de Producten. U mag geen enkel product dat is vervaardigd en/of gedistribueerd door [Avant-Garde Paris] kopiëren, reproduceren, doorverkopen of herdistribueren. [Avant-Garde Paris] heeft ook rechten op alle handelsmerken, handelsopmaak en specifieke lay-outs van deze webpagina, inclusief oproepen tot actie, tekstplaatsing, afbeeldingen en andere informatie.

Btw. Als u Producten koopt, bent u verantwoordelijk voor het betalen van de toepasselijke omzetbelasting.

  1. WEBSITE

Inhoud; Intellectueel eigendom; Links van derden. Naast het beschikbaar stellen van Producten, biedt deze Website ook informatie- en marketingmateriaal. Deze Website biedt tevens informatie, zowel direct als via indirecte links naar websites van derden, over voedings- en voedingssupplementen. [Avant-Garde Paris] creëert niet altijd de informatie die op deze Website wordt aangeboden; in plaats daarvan wordt de informatie vaak uit andere bronnen verzameld. Voor zover [Avant-Garde Paris] de inhoud op deze website creëert, wordt dergelijke inhoud beschermd door intellectuele eigendomswetten van de Europese Unie, buitenlandse naties en internationale instanties. Ongeoorloofd gebruik van het materiaal kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en/of andere wetten. U erkent dat uw gebruik van de inhoud op deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is. Eventuele links naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. [Avant-Garde Paris] onderschrijft de inhoud van dergelijke websites van derden niet. [Avant-Garde Paris] is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of enige schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot of vertrouwen op deze websites van derden. Als u doorlinkt naar websites van derden, doet u dit op eigen risico. 

Gebruik van de website; [Avant-Garde Paris] is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website door wie dan ook. U zult de Website niet voor illegale doeleinden gebruiken. U zult (1) zich houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving bij uw gebruik van de Website (inclusief wetten met betrekking tot intellectueel eigendom), (2) het gebruik en genot van de Website niet verstoren of verstoren door andere gebruikers, (3) geen materiaal op de website doorverkopen, (4) zich niet, direct of indirect, bezighouden met de overdracht van ‘spam’, kettingbrieven, junkmail of enige andere vorm van ongevraagde communicatie, en (5) geen laster uiten, andere gebruikers van de Website lastig te vallen, te misbruiken of te verstoren

Licentie. Door deze website te gebruiken, krijgt u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de inhoud en materialen op de website te gebruiken in verband met uw normale, niet-commerciële gebruik van de website. U mag dergelijke inhoud of informatie niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren of er afgeleide werken van maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van [Avant-Garde Paris] of de betreffende derde partij (als er sprake is van inhoud van derden).

Posten. Door inhoud op de website te plaatsen, op te slaan of te verzenden, verleent u [Avant-Garde Paris] hierbij een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, toewijsbaar recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, weergeven, uitvoeren, creëren afgeleide werken van, distribueren, hebben gedistribueerd, verzenden en toewijzen van dergelijke inhoud in welke vorm dan ook, in alle nu bekende of hierna gecreëerde media, waar ook ter wereld. [Avant-Garde Paris] heeft niet de mogelijkheid om de aard van de door gebruikers gegenereerde inhoud die via de Website wordt aangeboden, te controleren. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Website en voor de inhoud die u plaatst. [Avant-Garde Paris] is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit berichten van of interacties tussen gebruikers. [Avant-Garde Paris] behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de interacties tussen en tussen gebruikers van de Website te monitoren en om enige inhoud te verwijderen die [Avant-Garde Paris] aanstootgevend acht, naar eigen goeddunken van Avant-Garde Paris. 

 

Avant-Garde Paris