LÄS DETTA SERVICEAVTAL NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER BESTÄLLA PRODUKTER FRÅN DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV ALLA VILLKOR OCH VILLKOR I DETTA AVTAL.

Dessa användarvillkor ("Avtalet") reglerar din användning av denna webbplats, www.avantgardeparis.in, Avant-Garde Paris erbjudande om produkter för köp på denna webbplats, eller ditt köp av produkter tillgängliga på denna webbplats. Detta avtal inkluderar, och införlivar genom denna referens, de policyer och riktlinjer som hänvisas till nedan. [Avant-Garde Paris] förbehåller sig rätten att ändra eller revidera villkoren i detta avtal när som helst genom att publicera eventuella ändringar eller ett reviderat avtal på denna webbplats. [Avant-Garde Paris] kommer att varna dig om att ändringar eller revideringar har gjorts genom att ange högst upp i detta avtal det datum det senast reviderades. Det ändrade eller reviderade avtalet träder i kraft omedelbart efter det att det publicerats på denna webbplats. Din användning av webbplatsen efter att du har publicerat sådana ändringar eller av ett reviderat avtal kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller revisioner. [Avant-Garde Paris] uppmuntrar dig att granska detta avtal när du besöker webbplatsen för att försäkra dig om att du förstår villkoren för användning av webbplatsen. Detta avtal ändrar inte på något sätt villkoren i något annat skriftligt avtal som du kan ha med [Avant-Garde Paris] för andra produkter eller tjänster. Om du inte godkänner detta avtal (inklusive eventuella policyer eller riktlinjer som hänvisas till), vänligen avsluta omedelbart din användning av webbplatsen. Om du vill skriva ut detta avtal, klicka på knappen Skriv ut i webbläsarens verktygsfält.

  1. PRODUKTER

Erbjudandevillkor. Denna webbplats erbjuder vissa produkter till försäljning ("Produkterna"). Genom att beställa produkter via denna webbplats godkänner du villkoren i detta avtal.

Kundförfrågan: Såvida du inte meddelar våra tredje parts callcenterrepresentanter eller direkta [Avant-Garde Paris] säljare, medan de ringer dig, om din önskan att välja bort ytterligare direkta företagskommunikationer och förfrågningar, samtycker du till att fortsätta att ta emot ytterligare e-postmeddelanden och samtalsförfrågan [Avant-Garde Paris] och dess utsedda internt eller tredje parts samtalsteam.  

Procedur för att välja bort: Vi erbjuder tre enkla sätt att välja bort framtida förfrågningar. 1. Du kan använda opt-out-länken som finns i alla e-postmeddelanden som du kan få. 2. Du kan också välja att välja bort, genom att skicka din e-postadress till: [opt-out email].

  1. Du kan skicka en skriftlig begäran om borttagning till: 17-Felix Kanitz St., 1st Floor, Apt. 2, Primorski District, Varna-9002, Bulgarien

Äganderätt. [Avant-Garde Paris] har äganderätt och affärshemligheter i produkterna. Du får inte kopiera, reproducera, sälja vidare eller vidaredistribuera någon produkt som tillverkas och/eller distribueras av [Avant-Garde Paris]. [Avant-Garde Paris] har också rättigheter till alla varumärken och klädsel och specifika layouter på denna webbsida, inklusive uppmaningar, textplacering, bilder och annan information.

Försäljningstaxa. Om du köper några produkter är du ansvarig för att betala eventuell moms.

  1. HEMSIDA

Innehåll; Immateriella rättigheter; Tredjepartslänkar. Förutom att göra produkter tillgängliga, erbjuder denna webbplats även information och marknadsföringsmaterial. Denna webbplats erbjuder också information, både direkt och genom indirekta länkar till tredje parts webbplatser, om närings- och kosttillskott. [Avant-Garde Paris] skapar inte alltid den information som erbjuds på denna webbplats; istället samlas informationen ofta in från andra källor. I den mån [Avant-Garde Paris] skapar innehållet på denna webbplats är sådant innehåll skyddat av immateriella lagar i Europeiska unionen, främmande nationer och internationella organ. Otillåten användning av materialet kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och/eller andra lagar. Du bekräftar att din användning av innehållet på denna webbplats är för personligt, icke-kommersiellt bruk. Alla länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. [Avant-Garde Paris] godkänner inte innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. [Avant-Garde Paris]  ansvarar inte för innehållet i eller eventuell skada som kan uppstå från din åtkomst till eller tillit till dessa tredjepartswebbplatser. Om du länkar till tredje parts webbplatser gör du det på egen risk. 

Användning av webbplatsen; [Avant-Garde Paris] tar inte ansvar för några skador som uppstår till följd av någons användning av denna webbplats. Du kommer inte att använda webbplatsen för olagliga ändamål. Du kommer (1) att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar i din användning av webbplatsen (inklusive lagar om immateriella rättigheter), (2) inte störa eller störa användningen och njutningen av webbplatsen av andra användare, (3) inte säljer vidare material på webbplatsen, (4) inte engagerar sig, direkt eller indirekt, i överföring av "spam", kedjebrev, skräppost eller någon annan typ av oönskad kommunikation, och (5) inte förtal, trakassera, missbruka eller störa andra användare av webbplatsen

Licens. Genom att använda denna webbplats beviljas du en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda innehållet och materialet på webbplatsen i samband med din normala, icke-kommersiella, användning av webbplatsen. Du får inte kopiera, reproducera, överföra, distribuera eller skapa härledda verk av sådant innehåll eller information utan uttryckligt skriftligt tillstånd från [Avant-Garde Paris] eller tillämplig tredje part (om tredjepartsinnehåll är aktuellt).

Inlägg. Genom att publicera, lagra eller överföra något innehåll på webbplatsen ger du härmed [Avant-Garde Paris] en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtbar, rättighet och licens att använda, kopiera, visa, utföra, skapa härledda verk från, distribuera, ha distribuerat, överfört och tilldelat sådant innehåll i vilken form som helst, i alla medier som nu är kända eller skapas nedan, var som helst i världen. [Avant-Garde Paris] har inte möjlighet att kontrollera karaktären på det användargenererade innehållet som erbjuds via webbplatsen. Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av webbplatsen och allt innehåll du lägger upp. [Avant-Garde Paris] ansvarar inte för någon skada eller skada som uppstår från inlägg av eller interaktioner mellan användare. [Avant-Garde Paris] förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka interaktioner mellan och mellan användare av webbplatsen och att ta bort allt innehåll som [Avant-Garde Paris] anser vara stötande, efter Avant-Garde Paris eget gottfinnande. 

 

Avant-Garde Paris